Docent/ka pro obor Biotechnologie na Ústav biotechnologie

Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie:

• Docent/ka pro obor Biotechnologie na Ústav biotechnologie (úvazek 0,1)

Požadavky: Habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru nebo příbuzném oboru, znalost cizích jazyků, publikační činnost v oboru, odborné předpoklady, vědecká aktivita v dané oblasti a ochota zapojit se do pedagogické činnosti. Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 29. 7. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.