Akademický pracovník – vzdělávací a výzkumná činnost v oblasti projektového managementu ve veřejné správě, kohezní politice EU, rozvíjení a implementace konceptu smart cities, a aplikace behaviorální ekonomie ve veřejné správě

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky

vypisuje výběrové řízení pro Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
  • vzdělávací a výzkumná činnost v oblasti projektového managementu ve veřejné správě, kohezní politice EU, rozvíjení a implementace konceptu smart cities, a aplikace behaviorální ekonomie ve veřejné správě
Akademický pracovník
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost CSc., Ph.D. nebo zahájené studium v doktorském studijním programu s předpokladem jeho ukončení do jednoho roku od vzniku pracovního poměru
  • publikační činnost v oboru (dosažené výsledky v recenzovaných odborných článcích v odborném periodiku typu Jsc, popř. Jimp)
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
  • zájem o vzdělávání a profesní růst,
  • zkušenost s podáním a řešením externích projektů základního nebo aplikovaného výzkumu u národních nebo mezinárodních grantových agentur, popř. ministerstev, v roli hlavního řešitele;
  • schopnost týmové práce,
  • znalost anglického jazyka na úrovni English for academic purposes (EAP).
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.utb.cz/univerzita/kariera/nabidka-prace-na-utb/aktualni-vyberova-rizeni-akademickych-pracovniku/aktualni-vyberova-rizeni/akademicky-pracovnik-pro-urrvsp-fame/