Odborný asistent / odborná asistentka – etnologie

Děkan Filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici odborný asistent / odborná asistentka   (úvazek 0,25)   Požadavky na uchazeče: univerzitní vzdělání v oboru etnologie nebo sociální a kulturní antropologie; Ph.D. z etnologie (ukončené nebo před dokončením); zkušenost s terénním výzkumem; zkušenost s přednášením na vysoké škole (do přílohy uvést soupis přednášek, seminářů či dalších kurzů s uvedením roku a názvu pracoviště vysoké školy); potenciál pro publikováním odborných textů (do přílohy uvést soupis dosavadní publikační činnosti); zahraniční zkušenost v oboru (do přílohy uvést seznam stáží a studijních pobytů v zahraničí a soupis aktivní účasti na oborově profilovaných konferencích a seminářích v zahraničí).   Předpokládaná náplň práce: výuka povinných a povinně volitelných předmětů v rámci studijního programu etnologie; vedení terénních výzkumů a praxí studentů bakalářského a magisterského studia; vedení diplomových prací; příprava a řešení výzkumných grantů.   Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/48909