Akademičtí pracovníci pro zajištění výuky předmětů z oblastí: zpracovatelství polymerů / chemie biologicky aktivních látek / nanotechnologie / biomateriály a biokompozita

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic Akademických pracovníků pro Univerzitní institut pro zajištění výuky předmětů z oblastí:
 • zpracovatelství polymerů
 • chemie biologicky aktivních látek
 • nanotechnologie
 • biomateriály a biokompozita
Požadavky:
 • akademicko-vědecký titul Ph.D.
 • publikační činnost na Web of Science
 • výsledky v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje
 • schopnost samostatné i týmové tvůrčí práce
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • znalost práce na PC (Microsoft Office)
 • morální a občanská bezúhonnost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.utb.cz/univerzita/kariera/nabidka-prace-na-utb/aktualni-vyberova-rizeni-akademickych-pracovniku/aktualni-vyberova-rizeni/akademicti-pracovnici-pro-uni/