Akademický pracovník v oborech Chemie a technologie materiálů, Technologie makromolekulárních látek

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník.
Požadavky:
  • absolvent doktorského studia či doktorand se státní doktorskou zkouškou a před odevzdáním disertační práce (v oborech Chemie a technologie materiálů, Technologie makromolekulárních látek)
  • publikační činnost v časopisech evidovaných v databázích SCOPUS či WOS
  • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost aktivně se zapojit do práce v badatelském týmu
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální a občanská bezúhonnost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.utb.cz/univerzita/kariera/nabidka-prace-na-utb/aktualni-vyberova-rizeni-akademickych-pracovniku/aktualni-vyberova-rizeni/akademicky-pracovnik-pro-utttk-ft/