Akademický pracovník pro výuku předmětů: Základy informatiky, Algoritmy a datové struktury, Teorie programů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Akademický pracovník pro Ústav informatiky a umělé inteligence pro výuku předmětů: Základy informatiky, Algoritmy a datové struktury, Teorie programů. Předpokládají se další dovednosti a znalosti v oblastech výpočetní techniky a aplikované informatiky.
Požadavky:
  • VŠ vzdělání technického směru v oboru nebo příbuzném oboru informačním technologiím,
  • akademicko-vědecký titul Ph.D., nebo zahájené Ph.D. studium,
  • publikační činnost v oboru,
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
  • zájem o vzdělávání a profesní růst,
  • komunikativnost a schopnost týmové práce,
  • aktivní znalost anglického jazyka,
  • morální a občanská bezúhonnost.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.utb.cz/univerzita/kariera/nabidka-prace-na-utb/aktualni-vyberova-rizeni-akademickych-pracovniku/aktualni-vyberova-rizeni/akademicky-pracovnik-pro-uiui-fai-2/