Akademičtí pracovníci pro Ústav nábytku, designu a bydlení (více pozic)

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav nábytku, designu a bydlení
Asistent se zaměřením na čalounické technologie a materiály pro výroby nábytku (úvazek 0,2) Požadujeme:
 • Magisterské vzdělání odpovídajícího zaměření
 • Praxe v oboru čalounění nábytku
 • Schopnost pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti čalounění nábytku i interiéru a příbuzných disciplín
Asistent se zaměřením na čalounické technologie a materiály pro výroby nábytku (úvazek 0,1) Požadujeme:
 • Magisterské vzdělání odpovídajícího zaměření
 • Praxe v oboru čalounění nábytku
 • Schopnost pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti čalounění nábytku i interiéru a příbuzných disciplín
Asistent/odborný asistent se zaměřením na konstrukci nábytku a interiéru (úvazek 0,3) Požadujeme:
 • Magisterské vzdělání odpovídajícího zaměření
 • V případě odborného asistenta ukončené doktorské studium nebo ekvivalent
 • Praxe v oboru nábytku / interiéru
 • Schopnost pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti konstrukce nábytku a interiéru, softwaru pro výrobu nábytku CAD/CAM a příbuzných disciplín
Pracovní náplň:
 • Vede cvičení, semináře a exkurze
 • Je pověřován vybranými přednáškami
 • Poskytuje konzultace, vede a oponuje seminární a závěrečné, zpravidla bakalářské práce
 • Připravuje písemné práce a testy
 • Spolupodílí se na vědeckovýzkumné činnosti pracoviště
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/31601n-akademicky-pracovnik-pro-ustav-nabytku-designu-a-bydleni-ldf