Akademičtí pracovníci pro Ústav chemie a biochemie (více pozic, více typů úvazků)

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav chemie a biochemie
Lektor (úvazek 0,5 a 1,0) Požadujeme:
 • Ukončené magisterské vzdělání se zaměřením na chemii
 • Nejméně 5 let praxe v pedagogické a vědecké oblasti – anorganická a organická chemie
 • Schopnost samostatné přednáškové a seminární činnosti
 • Znalost aj
Specifické požadavky: Úvazek 0,5: vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti bio analytické chemie výhodou Úvazek 1,0: vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti anorganické/organické chemie výhodou Pracovní náplň:
 • Zabezpečuje přípravné práce pro vzdělávací činnost
 • Provádí výuku ve cvičeních a seminářích 
 • Provádí odborné práce pro vědecko-výzkumnou činnost
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 nebo dle dohody   Asistent (úvazek 0,6) Požadujeme:
 • Ukončené magisterské vzdělání se zaměřením na chemii či biochemii
 • Praxe a zkušenost ve vědecké oblasti
 • Schopnost samostatné přednáškové a seminární činnosti
 • Aktivní znalost aj a schopnost vést v tomto jazyce výuku
Specifické požadavky: vědeckovýzkumná a publikační činnost v oblasti analytické chemie, zaměření na separační techniky výhodou Pracovní náplň:
 • Vede cvičení, semináře a exkurze
 • Je pověřován vybranými přednáškami
 • Poskytuje konzultace, vede a oponuje seminární a závěrečné, zpravidla bakalářské práce
 • Připravuje písemné práce a testy
 • Spolupodílí se na vědeckovýzkumné činnosti pracoviště
Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019 nebo dle dohody   Odborný asistent (úvazky 0,2; 0,45; 0,5; 0,65; 0,7; 0,75) Požadujeme:
 • Ukončené magisterské vzdělání se zaměřením na chemii či biochemii
 • Věd. hodnost Ph.D. nebo ekvivalent
 • Praxe a zkušenost v pedagogické a vědecké oblasti
 • Schopnost samostatné přednáškové a seminární činnosti
 • Aktivní znalost aj a schopnost vést v tomto jazyce výuku
 • Schopnost vedení pre-graduálních studentů při vědecké práci pro tvorbu závěrečných prací
Specifické požadavky: Úvazek 0,2: pedagogická činnost v oblasti fyzikální nebo analytické chemie; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti instrumentální analytické chemie, zkušenost v oblasti spektroskopických metod výhodou Úvazek 0,2: pedagogická činnost v oblasti biologické chemie; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti bioanorganické chemie a biochemie Úvazek 0,45: pedagogická činnost v oblasti analytické chemie výhodou; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti bioanalytické chemie, zkušenosti v oblasti hmotnostní spektrometrie proteinů výhodou Úvazek 0,5: pedagogická činnost v oblasti v oblasti anorganické, fyzikální chemie a biochemie se zaměřením na využití výpočetní chemie; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti výpočetní biologie a výpočetní chemie Úvazek 0,65: pedagogická činnost v oblasti fyzikální nebo analytické chemie; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti environmentální chemie Úvazek 0,7: pedagogická činnost v oblasti biochemie; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti molekulární biologie, znalost transkriptomických analýz a průtokové cytometrie výhodou Úvazek 0,75: pedagogická činnost v oblasti anorganické a analytické chemie; vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti anorganické a organické chemie, zkušenost v oblasti návrhu, syntézy a charakterizace uhlíkatých nanomateriálů a nanokompozitů s nanočásticemi na bázi kovů a nekovů výhodou Pracovní náplň:
  • Vede cvičení, semináře a exkurze, přednáší a popřípadě vede přednášky
  • Vede a oponuje seminární a závěrečné, zpravidla bakalářské a diplomové práce
  • Připravuje, hodnotí písemné práce, testy a ústní zkoušky
  • Řeší tvůrčím způsobem vědecké a výzkumné úkoly
Předpokládaný nástup 1. 10. 2019 nebo dle dohody Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/31600n-akademicky-pracovnik-pro-ustav-chemie-a-biochemie-af