Asistent/asistentka pro Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent/asistentka pro Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky (úvazek 0,5). Požadavky:
  • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu speciální pedagogika,
  • speciálněpedagogická praxe ze škol, školských zařízení, popř. ze zařízení pomáhajících organizací - minimálně 2 roky,
  • zkušenosti s výzkumem v oblasti pedagogických věd,
  • zkušenost z mezinárodní spolupráce (požadován seznam absolvovaných stáží, participací na projektech apod.),
  • specializace psychopedie výhodou,
  • aktivní znalost anglického jazyka (min. úroveň B2 - C1),
  • schopnost vyučovat v českém jazyce; v případě jiného mateřského jazyka doložena certifikátem (úroveň nejméně C1).
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/48989