Akademický pracovník-odborný asistent / asistent pro Ústav práva a humanitních věd (2 pozice)

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademických pracovníků pro Ústav práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 
Odborný asistent pro vědu a výzkum (částečný pracovní úvazek) Požadujeme:
 • Ukončené vzdělání doktorského stupně v oblasti sociologických a sociálně ekonomických věd
 • Předchozí doložená rozsáhlá vědecká a publikační činnost v dané oblasti
 • Zkušenost s publikováním v mezinárodních časopisech podmínkou
 • Zkušenost v podávání a realizaci výzkumných projektů
Asistent/ odborný asistent (úvazek až do výše 1,0)  Požadujeme:
 • Ukončené vzdělání magisterského stupně v oblasti psychologické nebo sociálně ekonomické
 • Ukončené/započaté doktorské studium
 • Předchozí doložená vědecká a publikační činnost v dané oblasti
 • Schopnost vést přednášky a semináře v anglickém jazyce
 • Zkušenost v podávání a realizaci výzkumných projektů
Pracovní náplň:
 • Vede cvičení, semináře a exkurze
 • Připravuje, hodnotí písemné práce, testy a ústní zkoušky
 • Řeší dílčí výzkumné problémy, výsledky své vědecko-výzkumné činnosti sděluje vědecké komunitě prostřednictvím publikací zejména v odborných a vědeckých časopisech
 • Aktivní účastí na konferencích a seminářích, při respektování pravidel a zvyklostí rozvíjeného vědního oboru
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/31625n-akademicky-pracovnik-odborny-asistent-asistent-pro-ustav-prava-a-humanitnich-ved-pef