Hostující profesor Pražského centra židovských studií FF UK se zaměřením na židovskou kulturu a myšlení v raně moderní době

KATEDRA BLÍZKÉHO VÝCHODU

Název pracovní pozice: akademický pracovník Obor a zaměření: Hostující profesor Pražského centra židovských studií FF UK se zaměřením na židovskou kulturu a myšlení v raně moderní době Úvazek: 0,4 (16 hodin týdně) na dobu určitou Trvání: 15. 2. 2020–15. 5. 2020 Požadavky:
  • Ph.D. v oboru středověkých nebo raně moderních židovských dějin
  • dlouholeté zkušenosti s akademickou výukou na zahraniční univerzitě
  • publikační činnost se zaměřením na židovské myšlení 16. a 17. století (zejména na roli hereze a skepticismu)
Předpokládaný nástup: 15.02.2020 Termín přihlášky: 08.09.2019 Náležitosti přihlášky:
  • profesní životopis a seznam publikací
  • kopie dokladů o vzdělání
  • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)
Způsoby přihlášení:
  • Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
nebo Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.