Ředitel/ka vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa na vysokoškolském ústavu ICV MENDELU Ředitel/ka vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání (úvazek 1,0)
Požadavky:
 • Vysokoškolské vzdělání především v oblasti společenských věd, nejlépe pedagogických věd nebo v oblasti dalšího vzdělávání
 • Výborné organizační a komunikační dovednosti
 • Předpoklady pro vědeckovýzkumnou práci v oblasti pedagogiky a celoživotního vzdělávání
 • Aktivní a doložené zkušenosti v rámci realizace dalšího vzdělávání ve vysokoškolském prostředí
 • Min. 5 let praxe s vedením lidských zdrojů
 • Morální bezúhonnost
 • Aktivní znalost AJ
 • Předložená střednědobá koncepce rozvoje vysokoškolského ústavu
Náplň práce:
 • Koordinace a samostatná práce na realizaci koncepční, vědeckovýzkumné a projektové činnosti související se zaměřením vysokoškolského ústavu
 • Odborné vedení jednotlivých specializovaných oddělení vysokoškolského ústavu
 • Odpovědnost za rozvoj profesionálních činností vyplývajících ze zaměření vysokoškolského ústavu
 • Vykonávání základních činností akademického pracovníka
 • Odpovědnost za vlastní profesní rozvoj a profesní rozvoj pracovníků vysokoškolského ústavu
 • Odpovědnost za stabilizovaný rozpočet vysokoškolského ústavu
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/31639n-reditel-ka-vysokoskolskeho-ustavu-institutu-celozivotniho-vzdelavani-uvazek-1-0