Asistent Katedry teoretické elektrotechniky – titul Ph.D. v chemicko-technologickém oboru nebo jeho dosažení k datu nástupu

Děkan Fakulty elektrotechnické vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

akademického pracovníka (asistenta) Katedry teoretické elektrotechniky

Požadavky:
  • titul Ph.D. v chemicko-technologickém oboru nebo jeho dosažení k datu nástupu
  • vzdělání v oblasti anorganické chemie
  • zkušenosti s výzkumem palivových článků výhodou
  • základní znalosti z oblasti plazmoniky
  • pedagogické a organizační schopnosti
  • schopnost komunikace ve světovém jazyce
Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://www.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace://SpacesStore/3f8f136f-68f3-45b2-ad00-cea2bba41def;1.0/content