Akademický pracovník se specializací na teorii vyučování matematiky

Děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Akademický pracovník (se specializací na teorii vyučování) na katedře matematiky FAV ZČU

Náplň práce:
 • Aktivní zapojení do vzdělávací a projektové činnosti v oblasti teorie vyučování matematiky, případně další odborné matematické disciplíny.
 • Výzkum v oblasti oborové didaktiky.
 • Koordinace popularizačních aktivit katedry směrem ke středním školám, dalším institucím a veřejnosti.
Požadujeme:
 • Habilitace v příslušném oboru nebo zkušenost v ekvivalentní pozici na zahraniční univerzitě, případně reálná perspektiva zahájení habilitačního řízení do pěti let.
 • Souvislá pedagogická praxe na vysoké škole po dobu alespoň pět let a tvůrčí činnost v oboru.
 • Prokazatelné zkušenosti s vědeckými a pedagogickými projekty.
 • Dobrá pracovní znalost anglického a českého jazyka.
Nabízíme:
 • Prostředí renomované fakulty
 • Všechny pedagogické, výzkumné a kariérní příležitosti spojené s danou pozicí.
 • Motivující platové ocenění a zaměstnanecké výhody
 • Nástup k 1. 1. 2020, popř. po individuální domluvě.
Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://www.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace://SpacesStore/80cc0d39-1776-4958-9143-6ef78087a5dc;1.0/content