Akademický pracovník se specializací na matematickou statistiku, teorii pravděpodobnosti, ekonometrii, matematickou ekonomii nebo finanční matematiku

Děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Akademický pracovník (se specializací na matematickou statistiku, teorii pravděpodobnosti, ekonometrii, matematickou ekonomii nebo finanční matematiku) na katedře matematiky FAV ZČU

Náplň práce:
 • Aktivní zapojení do vzdělávací a projektové činnosti v oblasti matematické statistiky, teorie pravděpodobnosti, ekonometrie, matematické ekonomie, finanční matematiky, případně dalších obdobných matematických disciplín.
 • Výzkum v některém z výše uvedených oborů.
 • Rozvoj aktivit pracoviště ve výše uvedených oborech, případně jejich aplikacích.
Požadujeme:
 • Habilitace v příslušném oboru nebo zkušenost v ekvivalentní pozici na zahraniční univerzitě, případně reálná perspektiva zahájení habilitačního řízení do pěti let.
 • Souvislá pedagogická praxe na vysoké škole po dobu alespoň pět let a tvůrčí činnost v oboru.
 • Prokazatelné zkušenosti s vědeckými a pedagogickými projekty.
 • Dobrá pracovní znalost anglického a českého jazyka.
Nabízíme:
 • Prostředí renomované fakulty
 • Všechny pedagogické, výzkumné a kariérní příležitosti spojené s danou pozicí.
 • Motivující platové ocenění a zaměstnanecké výhody
 • Nástup k 1. 1. 2020, popř. po individuální domluvě.
Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://www.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace://SpacesStore/f5969837-5c0b-4183-b415-2250a5c7fd17;1.0/content