Akademický pracovník – asistent na katedru zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství

Asistenta (asistentku) na katedru zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství (zástup za mateřskou dovolenou), úvazek 0,25. Požadavky: VŠ vzdělání v oboru zaměřeném na zdravotní aspekty pohybových aktivit nebo vzdělávání osob se specifickými potřebami (Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Fyzioterapie, Speciální pedagogika), praxe v oboru, znalost angličtiny, předpoklad publikační aktivity a vědecké práce. Přihlášky k výběrovému řízení, doklady o vzdělání, životopis a přehled praxe posílejte do 2.10.2019 na personální oddělení UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6. Nástup dohodou.