Akademický/ká pracovník/ce – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru farmakognozie

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa: Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro katedru farmakognozie Požadavky:
 • ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oblasti farmaceutických věd nebo v příbuzném oboru (případně předpoklady pro brzké ukončení),
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • publikační aktivita v oboru,
 • předpoklady pro další pedagogickou a výzkumnou činnost v oboru farmakognozie,
 • schopnost týmové práce.
Výhodou:
 • zkušenost z pobytu na kvalitním zahraničním pracovišti,
 • praxe v oboru.
Nabízíme:
 • plný pracovní úvazek,
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou (v souladu s Kariérním řádem FaF UK),
 • 8 týdnů dovolené za rok,
 • příspěvek na stravování,
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty),
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance),
 • benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).
Písemné přihlášky s podrobným životopisem, přehledem praxe, kopií VŠ diplomu, příp. dokladu o získané vědecké a vědeckopedagogické hodnosti a souhlasu k nakládání s osobními údaji přijímá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Ing. Lenka Vlčková – tajemnice fakulty, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 3. 10. 2019. Obálku označte slovy: „VŘ - akademický pracovník KFGN“. Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru. Předpokládaný nástup: dohodou.