Odborný asistent pro Interní kardiologickou kliniku FN Brno a LF MU

Proděkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje pro Interní kardiologickou kliniku FN Brno a LF MU výběrové řízení na pozici odborný asistent s kratší týdenní pracovní dobou (úvazek 0,1) Požadavky:
  • VŠ vzdělání lékařského směru (MUDr.), případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • ukončené doktorské studium, příp. ukončené specializační vzdělávání v oboru Kardiologie
  • schopnost samostatné odborné a vědecké práce vč. publikační aktivity
  • schopnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci či odborném semináři
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • aktivní přístup, iniciativa a ochota dalšího vzdělávání
  • občanská a morální bezúhonnost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/49409