Asistent / asistentka pro výuku předmětů zajišťovaných pracovištěm: Digitální kompetence, Kreativní práce s informacemi, Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society, Od údivu k poznání: srovnání výzkumu přírody a společnosti

Děkan Filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici asistent / asistentka      Pro výuku předmětů zajišťovaných pracovištěm: Digitální kompetence, Kreativní práce s informacemi, Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society, Od údivu k poznání: srovnání výzkumu přírody a společnosti.   Požadavky na uchazeče:
 • magisterské vzdělání
 • aktivní doktorské studium
 • zkušenost se základním či aplikovaným výzkumem (do přílohy uvést soupis grantů, na kterých se uchazeč podílel)
 • zkušenost s přednášením na vysoké škole ve vazbě na požadované předměty (do přílohy uvést soupis přednášek, seminářů či dalších kurzů s uvedením roku a názvu pracoviště vysoké školy)
 • potenciál pro publikování odborných textů (do přílohy uvést soupis dosavadní publikační činnosti)
 • zahraniční zkušenost v oboru (do přílohy uvést seznam stáží a studijních pobytů v zahraničí a soupis aktivní účasti na oborově profilovaných konferencích a seminářích v zahraničí)
 • aktivní přístup, iniciativa a ochota dalšího vzdělávání
Předpokládaná náplň práce:
 • výuka povinných a povinně volitelných předmětů v rámci studijního programu informační studia a knihovnictví
 • samostatná odborná a vědecká práce vč. publikačních výstupů
 • příprava a řešení výzkumných a rozvojových grantů
 • vedení terénních výzkumů a praxí studentů bakalářského a magisterského studia
 • vedení diplomových prací
 • aktivní účast na mezinárodních konferencích či odborných seminářích
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/49489