Odborný asistent/oborná asistentka na katedře výpočetní a didaktické techniky

Děkan Fakulty pedagogické vyhlašuje výběrové řízení na místo

odborného asistenta/ky na katedře výpočetní a didaktické techniky

Náplň práce:
  • Aktivní zapojení do vzdělávací a projektové činnosti katedry.
  • Výzkum v oblasti oborové didaktiky.
  • Účast na popularizačních a dalších aktivitách katedry.
Požadavky:
  • Minimálně Ph.D. v oboru nebo příbuzném oboru, případně doktorské studium v oboru nebo příbuzném oboru před ukončením (doloženo min. složením doktorské zkoušky).
  • Znalosti voblasti informatiky a její výuky, digitální gramotnosti a využití ICT ve výuce.
  • Min. pětiletá pedagogická praxe na ZŠ, SŠ či VŠ svýukou uvedených oblastí.
  • Prokazatelné zkušenosti s vědeckými a pedagogickými projekty.
  • Pedagogické a organizační schopnosti.
  • Dobrá pracovní znalost anglického a českého jazyka.
Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://www.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace://SpacesStore/250bc1e9-bb02-4938-acc5-0f52a2d7b0c5;1.0/content