Odborní asistenti na Katedře ústavního a evropského práva (3 pozice)

Děkan Fakulty právnické

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení tří pracovních míst

odborných asistentů

na Katedře ústavního a evropského práva

Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni

A. Odborný asistent/asistent na KÚP pro obor Ústavní právo Požadavky: - úspěšně ukončený magisterský studijní program „Právo a právní věda“, obor „Právo“ - titul „JUDr.“ nebo alespoň probíhající rigorózní řízení - titul Ph.D./CSc. nebo alespoň řádně probíhající doktorském studijním programu - schopnost zapojení se do výuky v bakalářském a magisterském studijním programu - předchozí pedagogické a projektové zkušenosti na vysoké škole - předpoklady pro samostatnou vědeckou a publikační činnost - znalost cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština) - schopnost práce v moderních IT technologiích - převažující akademický úvazek ve prospěch Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Úvazek: 0,8 (32 hodin týdně) Mzda: dle Vnitřního mzdového předpisu ZČU Nástup: od 1. 11. 2019 Pracovní poměr na dobu určitou do 28. 2. 2021 B. Odborný asistent/asistent na KÚP pro obor Právo Evropské unie Požadavky: - úspěšně ukončený magisterský studijní program „Právo a právní věda“, obor „Právo“ - titul Ph.D./CSc, nebo alespoň řádně probíhající studium v doktorském studijním programu - schopnost zapojení se do výuky v bakalářském a magisterském studijním programu - předchozí pedagogické a projektové zkušenosti na vysoké škole - předpoklady pro samostatnou vědeckou a publikační činnost - znalost cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština) - schopnost práce v moderních IT technologiích Úvazek: 0,2 (8 hodin týdně) Mzda: dle Vnitřního mzdového předpisu ZČU Nástup: od 1. 11. 2019 Pracovní poměr na dobu určitou do 28. 2. 2021   C. Odborný asistent/asistent na KÚP pro obor Právo Evropské unie Požadavky: - úspěšně ukončený magisterský studijní program „Právo a právní věda“, obor „Právo“ - titul Ph.D./CSc, nebo alespoň řádně probíhající studium v doktorském studijním programu - schopnost zapojení se do výuky v bakalářském a magisterském studijním programu - předchozí pedagogické a projektové zkušenosti na vysoké škole - předpoklady pro samostatnou vědeckou a publikační činnost - znalost cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština) - schopnost práce v moderních IT technologiích - převažující akademický úvazek ve prospěch Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Mzda: dle Vnitřního mzdového předpisu ZČU Nástup: od 1. 1. 2020 Pracovní poměr na dobu určitou do 28. 2. 2021 Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://www.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace://SpacesStore/2791830f-11eb-4e23-89ed-a21fcf632726;1.0/content