Profesor / profesorka pro Psychologický ústav

Děkan Filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici profesor / profesorka   (úvazek 0,5)     Požadavky na uchazeče:
  • VŠ vzdělání v oboru psychologie nebo v lékařském / zdravotnickém oboru
  • atestace v oboru klinická psychologie nebo psychiatrie
  • osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii nebo doklad o absolvování akreditovaného psychoterapeutického výcviku
  • klinická zkušenost v oblasti zdravotnictví
  • pedagogické zkušenosti
  Předpokládaná náplň práce:
  • výuka předmětu psychoterapie
  • vědecko-výzkumná činnost včetně publikační aktivity
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/49909