Odborný/ná asistent/ka v oboru Technologie potravin na Ústav mléka, tuků a kosmetiky (úvazek 1,0)

Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie:

• Odborný/ná asistent/ka v oboru Technologie potravin na Ústav mléka, tuků a kosmetiky (úvazek 1,0)

Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Technologie potravin nebo příbuzném, znalost cizích jazyků, publikační činnost v oboru, odborné předpoklady a ochota zapojit se do pedagogické činnosti. Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 29. 10. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.