Učitel/učitelka pro Psychiatrickou kliniku s úvazem 0,1

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo učitele/učitelky pro Psychiatrickou kliniku s úvazem 0,1 Požadavky: absolvent magisterského studijního programu všeobecné lékařství, v případě absolventa LF zájem o zařazení do specializační přípravy, zájem o pedagogickou, publikační a výzkumnou činnost, znalost anglického jazyka, znalost práce na PC, předpoklady pro učitelskou a vědeckou práci.Výraznou předností je dosažená specializace v oboru psychiatrie nebo zařazení do specializační přípravy v tomto oboru, případně pracovní zkušenost v oboru psychiatrie. Požadujeme zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Nabízíme možnost postgraduálního studia (PhD). Pokračování na zdrojové stránce: https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/8d85a2ad-707f-441a-8a9a-2887d27abe42/Vyberove-rizeni-ucitel-ka-Psychiatricke-klinik.aspx