Akademický pracovník – ateliér Prostorová tvorba

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací ateliér Prostorová tvorba

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník.
Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání
  • praxe v oboru
  • pedagogická praxe
  • schopnost výuky v anglickém jazyce
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor prostorová tvorba
  • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér
  • doložená výstavní/publikační činnost v tuzemsku i v zahraničí
  • morální a občanská bezúhonnost
Předpokládaný nástup: leden 2020, pracovní úvazek 100%. Pokračování na zdrojové stránce: https://www.utb.cz/univerzita/kariera/nabidka-prace-na-utb/aktualni-vyberova-rizeni-akademickych-pracovniku/aktualni-vyberova-rizeni/akademicky-pracovnik-pro-apt-fmk/