Odborný asistent Ústavu lékařské genetiky

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademických míst

Odborný asistent Ústavu lékařské genetiky (1 místo úvazek 1,0)

Kvalifikační požadavky: - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, ukončené doktorské studium, praxe v oboru min. 10 let, zkušenost s pedagogickou prací na vysoké škole, zkušenost s vědeckou prací na mezinárodní úrovni, aktivní systematická vědecká práce dokumentovaná publikační činností, identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK, schopnost vyučovat v českém i anglickém jazyce, bezúhonnost. Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení. Mzdové podmínky jsou dány Vnitřním mzdovým předpisem UK. Písemné přihlášky spolu s profesním životopisem v českém jazyce, úředně ověřenými doklady o získané kvalifikaci, přehledem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti, a souhlasem se zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu (do 10. 8. 2020 – pozn. ResearchJobs.cz) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Oddělení personální a mzdové, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 nebo osobně podané na podatelnu 3. lékařské fakulty UK. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky piyj9b4. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na místo Odborný asistent Ústavu lékařské genetiky (1 místo úvazek 1,0), č.j.UK3LF/286519/2020“.