Vedoucí Katedry ekonomie

Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: Vedoucí(ho) Katedry ekonomie   Požadavky:
  • VŠ vzdělání, minimálně akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.,
  • vítáno ukončené (příp. probíhající) habilitační nebo jmenovací řízení (doc./prof.),
  • aktivní publikační a pedagogická činnost,
  • zkušenosti s řízením kolektivu,
  • zkušenosti s organizací výuky a vedením, příp. řešením výzkumných projektů v daném oboru,
  • organizační a manažerské schopnosti,
  • zřetelně profilovaná osobnost v daném oboru,
  • morální bezúhonnost.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/50231