Profesor pro výuku polské literatury a kultury

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-94162/25-2019 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:
 • 1 místo akademického pracovníka - profesora pro výuku polské literatury a kultury na 100% pracovní úvazek na katedře slavistiky

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru polská filologie;
 • akademická hodnost řádného profesora v oboru polská literatura;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru;
 • zkušenosti s řešením vědeckých grantů na národní i mezinárodní úrovni;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost českého jazyka u nerodilého mluvčí, min. na úrovni B1.
 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1318