Lektor pro obor hydrobiologie na Ústavu botaniky a zoologie

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na místa   lektor pro obor hydrobiologie na Ústavu botaniky a zoologie   Nástup: 1.1.2020 nebo dohodou Pracovní úvazek: plný (40 hodin týdně)   Požadavky na uchazeče:
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc.
  • specializace na ekologii vodních bezobratlých s přesahem do aplikované ochrany přírody
  • alespoň pětiletá zkušenost z vysokoškolské výuky základní nebo aplikované hydrobiologie
  • zkušenost s vedením studentských závěrečných prací v bakalářském a magisterském, případně i doktorském studiu
  • zkušenosti s prezentací výsledků výzkumu širší veřejnosti populární formou
  • dobrá znalost češtiny (případně slovenštiny) a angličtiny, schopnost přednášet v obou jazycích
  • zkušenost z projektů aplikovaného hydrobiologického výzkumu využitelná ve výuce
  • publikace v časopisech s impaktním faktorem
  • alespoň krátkodobé zahraniční stáže a mezinárodní odborné kontakty
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/50391