Docent nebo odborný asistent pro obor Anglický jazyk

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-95290/25-2019 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:
 • 1 místo akademického pracovníka – docenta nebo odborného asistenta pro obor Anglický jazyk na 100% pracovní úvazek na katedře anglistiky a amerikanistiky

Požadavky:

 • hodnost docenta, případně Ph.D. v oboru anglistika (zaměření na současný anglický jazyk);
 • výzkumné a pedagogické zaměření na současný anglický jazyk;
 • publikační činnost za posledních 5 let v oblasti anglické lingvistiky;
 • potenciál k dalšímu akademickému růstu (v případě odborného asistenta perspektiva habilitace);
 • zkušenost s řešením grantových projektů výhodou;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Mzdové podmínky:

 • 7. nebo 6. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dnů volna k léčení;
 • výkon práce z domova;
 • příspěvek na stravování;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1321