Asistent / Odborný asistent Ústavu financí PEF

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Naše čj.: 11025219-989

Asistent / Odborný asistent (úvazek 0,5)

Požadujeme:
  • Dosažení odpovídající vědecko-pedagogické hodnosti, resp. ukončené magisterské studium; doktorské studium popř. doktorské studium těsně před ukončením
  • Znalosti v oblasti finančních trhů
  • Publikační činnost
  • Znalost odborného anglického jazyka
  • Předpoklady pro další odborný růst
Pracovní náplň:
  • Vede cvičení, semináře a exkurze
  • Připravuje, hodnotí písemné práce, testy a ústní zkoušky
  • Aktivní účastí na konferencích a seminářích, při respektování pravidel a zvyklostí rozvíjeného vědního oboru
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/31934n-akademicky-pracovnik-ustavu-financi-pef