Asistent se zaměřením na výuku synchronních disciplín (prosemináře, čeština pro nečeštináře, čeština pro cizince)

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-94721/25-2019 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:
 • 1 místo akademického pracovníka – asistenta se zaměřením na výuku synchronních disciplín (prosemináře, čeština pro nečeštináře, čeština pro cizince) jako zástup za mateřskou dovolenou, řádnou dovolenou čerpanou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, řádnou dovolenou čerpanou po mateřské dovolené, řádnou dovolenou čerpanou po rodičovské dovolené a rodičovskou dovolenou, tj. maximálně do 31. srpna 2022 na 50% pracovní úvazek na katedře českého jazyka

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru Český jazyk a literatura, Bohemistika nebo v oboru příbuzném;
 • probíhající doktorské studium (Ph.D.), případně ukončené Ph.D. studium oboru Český jazyk, Bohemistika nebo oboru příbuzného výhodou;
 • předchozí zkušenost v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oblasti českého jazyka, resp. bohemistiky;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2;
 • znalost druhého cizího světového jazyka výhodou.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1320