Odborný asistent / odborná asistentka – Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství

Děkan Filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici Odborný asistent / odborná asistentka  Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství, Ústav religionistiky     Požadavky na uchazeče:
 • Ph.D. v oboru religionistika, případně v jiném humanitním nebo sociálně vědném oboru (sociologie, historie, antropologie atd.)
 • odborné zaměření na evolučně orientované studium náboženství, kognitivní vědu o náboženství a experimentální výzkum v humanitních/sociálních vědách
 • publikační činnost (alespoň 7 článků v časopisech zařazených do databáze WoS, z toho minimálně tři na pozici prvního autora)
 • minimálně roční nepřetržité postdoktorské působení na zahraniční univerzitě nebo výzkumné instituci (nezahrnuje Slovensko)
 • pokročilá kompetence v oblasti statistické analýzy dat se zaměřením na mezi-kulturní výzkum
 • zkušenost se sběrem experimentálních dat v terénu
 • zkušenost s přípravou a řešením grantových projektů
 • vysoká úroveň písemné i ústní komunikace v českém jazyce
 • vynikající znalost angličtiny slovem a písmem
  Předpokládaná náplň práce:
 • koordinace a provádění výzkumné činnosti v oblasti experimentálního výzkumu náboženství
 • vedení diplomových prací
 • příprava grantových projektů
 • další pedagogické, administrativní a výzkumné činnosti dle aktuálních potřeb ÚR FF MU
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/50511