Odborný asistent Kardiochirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV (více míst, částečné úvazky)

Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst – odborný asistent Kardiochirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV (1 místo úvazek 0,4), č.j. UK3LF-305759-2019 31.10.2019
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst – odborný asistent Kardiochirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV (1 místo úvazek 0,3), č.j. UK3LF-305760-2019 31.10.2019
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst – odborný asistent Kardiochirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV (1 místo úvazek 0,2), č.j. UK3LF-305761-2019 31.10.2019
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst – odborný asistent Kardiochirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV (1 místo úvazek 0,1), č.j. UK3LF-305762-2019 31.10.2019