Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí na Ústav technologie vody a prostředí

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

• Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí na Ústav technologie vody a prostředí (úvazek 1,0)

Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, aktivní znalost angličtiny případně i dalších cizích jazyků, zkušenosti s výukou v bakalářském, magisterském stupni v českém i anglickém jazyce formou přednášek laboratorních cvičení a vedení kvalifikačních prací (pedagogická praxe v oboru), publikační činnost v oboru. Předpokládaný nástup:   nejdříve 1. 1. 2020 Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 25. 11. 2019  na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.