Odborný/á asistent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na Analýzu bioorganických molekul

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

• Odborný/á asistent/ka na Ústav analytické chemie se zaměřením na „Analýzu bioorganických molekul“ (úvazek 1,0)

Požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Analytická chemie nebo příbuzném oboru se znalostí separačních a spektroskopických metod, absolvování zahraniční odborné stáže v délce minimálně 4 roky, zkušenosti z průmyslové sféry a znalost problematiky ochrany duševního vlastnictví výhodou, pedagogické zkušenosti (případně ochota zapojit se do pedagogické činnosti), aktivní publikační činnost (minimálně 10 výstupů typu Jimp registrovaných v databázi Web of Science, z toho minimálně 5 prvoautorských, H-index minimálně 5), výstupy v oblasti  průmyslově právní ochrany (patenty, užitné vzory) výhodou, znalost cizích jazyků. Předpokládaný nástup: nejdříve 1. 1. 2020 Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 2. 12. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.