2x Odborný/ná asistent/ka pro obor Materiálové inženýrství na Ústav inženýrství pevných látek

Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

• 2x Odborný/ná asistent/ka pro obor Materiálové inženýrství na Ústav inženýrství pevných látek (1x úvazek 0,5 a 1x úvazek 0,2)

Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání v oboru Materiálové inženýrství (a oborů příbuzných), vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Materiálové inženýrství (a oborů příbuzných), vědecko-výzkumná činnost, odpovídající aktivní publikační činnost v dané oblasti, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků, ochota zapojit se do pedagogické činnosti. Nástup: nejdříve 1. 1. 2019 Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 2. 12. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.