Docent/ka pro obor Metalurgie na Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

• Docent/ka pro obor Metalurgie na Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (úvazek 1,0)

Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání v oboru Metalurgie, habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Metalurgie, znalost cizích jazyků, odpovídající publikační činnost v oboru, odborné předpoklady, vědecká aktivita v dané oblasti a ochota zapojit se do pedagogické činnosti. Nástup: nejdříve 1. 1. 2019 Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 2. 12. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.