Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru anglistiky a amerikanistiky

Děkan Filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici odborný asistent / odborná asistentka   (úvazek 0,5)   Požadavky na uchazeče:
  • Ph.D. v oboru translatologie nebo anglické filologie, nebo časový a obsahový plán jeho získání
  • zkušenosti s překladem a/nebo výukou překladu (preferujeme uchazeče s orientací na překlad věcných textů)
  • relevantní publikační činnost v oboru
  • záměr soustavně rozvíjet vlastní výzkum a podílet se na společném výzkumu pracoviště, předpoklad kvalifikačního růstu v oboru
  • schopnost práce v týmu
  Předpokládaná náplň práce:
  • výuka kurzů v magisterském programu Překladatelství anglického jazyka a překladatelských kurzů v bakalářském programu Anglický jazyk a literatura
  • samostatná výzkumná činnost v oboru translatologie
  • podíl na organizačním zajištění chodu KAA, zejména programu Překladatelství AJ
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/50611