Technický pracovník (0,5 FTE) – technické zabezpečení provozu laboratoří, technická podpora experimentální práce, provádění rutinních syntéz, komunikace se servisními organizacemi, vedením laboratoře a jeho administrativou

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách, pro projekt Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy (EFSA–CDN); reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841; v rámci OP VVV; IP1, PO1, SC1; výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum, na obsazení pozice:   Technický pracovník (VP2_17) v rámci výzkumného programu: Strukturní obměny jako nástroj zvýšení bezpečnosti léčiv (VP2).   VP2_17: Technický pracovník, 0,5 FTE   Náplň práce:
 • Technické zabezpečení provozu laboratoří,
 • technická podpora experimentální práce, provádění rutinních syntéz,
 • komunikace se servisními organizacemi, vedením laboratoře a jeho administrativou,
 • práce na klíčových činnostech projektu.
Další znalosti a dovednosti:
 • Středoškolské vzdělávání, (vysokoškolské vzdělávání a praxe v oboru výhodou),
 • zkušenosti práce v biologické laboratoři,
 • dobrá znalost angličtiny písemně i ústně,
 • předpoklady pro laboratorní práci (trpělivost, vytrvalost),
 • flexibilita, velká péče, důkladnost a odpovědnost,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu,
 • vysoce motivovaná a pracovitá osobnost,
 • silná ochota se neustále naučit nové věci.  
Přihláška zájemce bude obsahovat:
 • Jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),
 • motivační dopis,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Vnitřní mzdový předpis UK. Předpokládaná výše mzdy: 12 500 Kč Termín nástupu: 1. 1. 2020 nebo dle dohody Místo výkonu práce: Hradec Králové Pracovní poměr na dobu: určitou (1 rok) s možností prodloužení po dobu trvání projektu, tj. do 31. 12. 2022. Pracovní úvazek: částečný (0,5 FTE, případně dohodou). Nabízíme:
 • Zajímavou práci v expertním týmu pod vedením zahraničních odborníků,
 • možnost spolupráce se zahraničními experty z Evropy, USA, Austrálie, aj.,
 • odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu,
 • zahraniční pracovní stáže, konference,
 • pružná pracovní doba,
 • min. 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování a další benefity
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty. Školkovné zčásti pokryto z dotace EU projektu).
Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 1. 12. 2019 do 12:00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Lenka Cermanová, DiS. – Personální a mzdové oddělení Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt EFSA-CDN - Technický pracovník VP2_17“. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. – Katedra organické a bioorganické chemie Telefon: +420 495 067 277 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy je spolufinancován Evropskou unií.