Lektor – španělský jazyk / Lecturer – Spanish Language

English see below

Jazykové centrum

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor Obor a zaměření: španělský jazyk Platová třída: L1 Úvazek: 0,5 Popis pozice:
 • výuka obecné i akademické španělštiny pro neoborové studenty na úrovni A1-B2
 • příprava zkoušek a jejich realizace
 • podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů
Požadavky:
 • titul Mgr. v oboru hispanistika
 • výborná znalost španělštiny
 • pedagogická praxe v oboru
 • přiměřená odborná a publikační činnost
 • znalost češtiny
 • organizační a administrativní schopnosti
 • aktivní znalost angličtiny (včetně schopnosti v ní vyučovat) výhodou
 • titul Ph.D. nebo započaté doktorské studium vítány
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2020 Termín přihlášky:  15. 12. 2019 Náležitosti přihlášky:
 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis obsahující přehled pedagogické praxe, vědecké a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)
 • představa o působení na vypisovaném místě (1-2 normostrany)
Způsoby přihlášení:
 • Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
nebo
 • e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.ály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Language centre

Job title: lecturer Field and specialization: Spanish language Pay group: L1 Position: half-time Job description:
 • teaching general and academic Spanish to non-major students on A1-B2 level
 • preparation and assistance during the exams
 • participation at projects financed from external sources
Job requirements:
 • M.A. in Spanish Studies
 • proficient knowledge of Spanish
 • teaching experience in the given field
 • adequate professional and publication record
 • knowledge of Czech language
 • organization and administration skills
 • active knowledge of English (ability to teach in it) is an advantage
 • Ph.D. degree or enrolment in a Ph.D. programme is welcome
Expected starting date: 1st February 2020 Application deadline:  15th December 2019 Complete applications will include the following:
 • Application form
 • professional curriculum vitae containing overview of teaching experience and scientific and publication activity
 • copies of documents that show academic degrees awarded
 • letter of motivation related to the teaching position (1-2 standard pages)
Submitting the application:
 • Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or
 • Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.