Akademičtí pracovníci v environmentálních oborech

Akademičtí pracovníci v environmentálních oborech — FŽP Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků v environmentálních oborech   Požadujeme:
 • vzdělání nebo praxi v oboru
 • titul Ph.D. nebo reálný předpoklad doktorského studia v kompatibilním oboru, přednostně titul docent nebo profesor
 • zapojení do výuky přírodovědných, technických i společenskovědních předmětů pokrývajících širokou tématikou tvorby a ochrany životního prostředí (ekologie, pedologie, biologie, botanika, odpadové a oběhové hospodářství, environmentální technologie, analýza životního cyklu výrobků, environmentální legislativa, ekonomie, GIS, posuzování vlivů na životní prostředí apod.)
 • zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru
 • přípravu a řešení projektů
 • schopnost samostatné tvůrčí práce
 • výhodou odpovídající publikační aktivita, vynálezecká aktivita nebo realizace technických řešení
Nabízíme:
 • úvazek odpovídající výuce až plný úvazek dle dohody, lze i postupný náběh odpovídající platové ohodnocení s významnými motivačními prvky
 • podpora při dalším vzdělávání a zvyšování kvalifikace, účasti na konferencích
 • týmovou práci
 • tvůrčí volnost
 • flexibilní pracovní dobu, částečně i formu home-office
 • výjezdy na konference, další vzdělávání
Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem tvůrčí, pedagogické a publikační činnosti, a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx zasílejte poštou do 31. 12. 2019 na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 341, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo vybrat si uchazeče.