Vedoucí Katedry matematiky

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Katedry matematiky Požadavky:
  • akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru,
  • předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací a mezinárodními projekty,
  • odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu,
  • pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,
  • odpovídající pedagogická, publikační a tvůrčí činnost (včetně zahraničních aktivit),
  • pokročilá znalost akademické angličtiny, znalost dalšího jazyka výhodou.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/51031