Odborní asistent/asistenti Ústavu anatomie

Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst – odborný asistent-asistent Ústavu anatomie (1 místo úvazek 0,6), č.j. UK3LF-357270-2019 27.12.2019
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst – odborný asistent-asistent Ústavu anatomie (1 místo úvazek 0,4), č.j. UK3LF-357277-2019 27.12.2019
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst – odborný asistent-asistent Ústavu anatomie (1 místo úvazek 0,1), č.j. UK3LF-357295-2019 27.12.2019
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst – odborný asistent-asistent Ústavu anatomie (2 místa úvazek á 0,2), č.j. UK3LF-357282-2019 27.12.2019