Odborní asistenti/asistenti II. Interní kliniky

Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst – odborný asistent-asistent II. Interní kliniky (8 míst úvazek á 0,1), č.j. UK3LF-357195-2019 27.12.2019
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst – odborný asistent-asistent II. Interní kliniky (7 míst úvazek á 0,2), č.j. UK3LF-357184-2019 27.12.2019
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst – odborný asistent-asistent II. Interní kliniky (2 místa úvazek á 0,25), č.j. UK3LF-357174-2019 27.12.2019
Děkan 3. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst – odborný asistent-asistent II. Interní kliniky (4 místa úvazek á 0,5), č.j. UK3LF-357170-2019 27.12.2019