4 místa akademických pracovníků pro Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení 4 míst akademických pracovníků pro Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Asistent se zaměřením dřevařství, lepení a úpravy dřeva, či výroby stavebně-truhlářských výrobků (úvazek 1,0)  Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v oblasti dřevařství, stavby na bázi dřeva, nebo nábytkářství (titul Ing.)
 • Vědeckou spolupráci v oblasti stavebně-truhlářských výrobků
 • Vědecko-výzkumná činnost, případně akademická činnost na VŠ, nebo min. 3 roky praxe ve výrobní sféře
 • Dobrá znalost anglického jazyka (schopnost vést výuku v AJ)
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti
  Odborný asistent se zaměřením na dřevařství, stavby na bázi dřeva, či nábytkářství (úvazek 1,0) Požadujeme:
 • Doktorské vysokoškolské vzdělání – titul Ph.D., nebo jeho ekvivalent
 • Nutná znalost v oblasti dřevařství, obrábění dřeva, CNC techniky a jejího ovládání
 • Znalost SW CAD/CAM (SW Alphacam výhodou)
 • Praxe min. 6 let ve vědecko-výzkumné, akademické, nebo výrobní oblasti
 • Dobrá znalost anglického jazyka (schopnost vést výuku v AJ)
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti
  Asistent se zaměřením na dřevařství, stavby na bázi dřeva, či nábytkářství (úvazek 1,0) Požadujeme:
 • VŠ vzdělání odpovídajícího zaměření (titul Ing.)
 • Nutná znalost v oblasti dřevařství, obrábění dřeva, CNC techniky a jejího ovládání
 • Znalost SW CAD/CAM (SW Alphacam výhodou)
 • Vědecko-výzkumná činnost, případně akademická činnost na VŠ, nebo min. 3 roky praxe ve výrobní sféře
 • Dobrá znalost anglického jazyka (schopnost vést výuku v AJ)
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti
  Výzkumný pracovník se zaměřením na dřevařství, stavby na bázi dřeva, či nábytkářství (úvazek 1,0) Požadujeme:
 • VŠ vzdělání odpovídajícího zaměření (titul Ing).
 • Znalost v problematice ochrany dřeva, jeho impregnace a modifikace materiálových vlastností
 • Vědecko-výzkumná činnost, případně akademická činnost na VŠ, nebo min. 6 roky praxe ve výrobní sféře
 • Dobrá znalost anglického jazyka (schopnost vést výuku v AJ)
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti
  Pracovní náplň akademických pracovníků:
 • Zajišťování rozvoje poznávacích a tvůrčích schopností studentů studijních programů uskutečňovaných univerzitou (zejména v bakalářském a magisterském studijním programu Technologie a management zpracování dřeva, Tvorba a výroba nábytku a Stavby na bázi dřeva)
 • Vedení cvičení, seminářů, a exkurzí
 • Poskytování konzultací studentům
 • Vedení a oponentura seminárních a závěrečných prací
 • Spolupráce na výzkumné činnosti pracoviště
 • Publikace článků v odborných časopisech
 • Účast na konferencích
Benefity:
 • 8 týdnů dovolené
 • Multisport karta
 • Příspěvek na stravování v menze/Ticket Restaurant® Card
 • Práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award
 • Práci na progresivním vysokoškolském ústavu
 • Přátelské prostředí
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/32146n-akademicti-pracovnici-pro-lesnickou-a-drevarskou-fakultu