Asistent/ka nebo Odborný asistent/ka se zaměřením na oborovou didaktiku pro projekt Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI)

Děkan Fakulty sportovních studií MU vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Asistent/ka nebo Odborný asistent/ka se zaměřením na oborovou didaktiku pro projekt Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI) na Katedře pedagogiky sportu na úvazek 0,5   Nástup: únor 2020 Kvalifikační požadavky
 • Magisterské vysokoškolské vzdělání se zaměřením na učitelství tělesné výchovy
 • Ukončené nebo započaté studium DSP v oboru kinantropologie, příp. pedagogika
 • Vlastní praxe – vedení volnočasových pohybových nebo sportovních aktivit minimálně 3 roky
 • Vědecko-výzkumná a publikační činnost
 • Aktivní znalost anglického jazyka (na úrovni B2)
 • Znalost českého jazyka na úrovni státní maturity
 • Zahraniční univerzitní stáž v minimální délce 1 měsíc
 • Mezinárodní relevance – prezentace výsledků výzkumu na mezinárodních konferencích nebo článek v impaktovaném či recenzovaném periodiku
Popis hlavních činností
 • Obsahová analýza kurikula učitelství tělesné výchovy na FSpS MU v předmětech pedagogického a psychologického základu.
 • Navržení a zapracování inovací do kurikula učitelství tělesné výchovy na FSpS MU.
 • Pořizování videozáznamů výuky tělesné výchovy během studentských praxí, následná analýza a reflexe se studenty.
 • Koordinační činnosti v rámci projektu ZIP MUNI pro pracovní tým, pro reflexi praxe.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/52051