Odborný asistent/asistentka na katedru sportů v přírodě

Děkanka Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků: Odborného asistenta/asistentku na katedru sportů v přírodě, oddělení turistiky, sportů a výchovy v přírodě, na částečný úvazek. Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru zaměřeném na teorii a didaktiku sportů a aktivit v přírodě, titul PhD.
 • Znalost angličtiny.
 • Licence spojené s aktivitami v přírodě a další odborné zaměření tohoto typu spadající do předmětů katedry sportů v přírodě výhodou.
Odborného asistenta/asistentku na katedru sportů v přírodě, oddělení vodních sportů, na částečný úvazek. Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru tělesné výchovy, titul PhD.
 • Odborné zaměření na vodní sporty.
 • Znalost angličtiny.
 • Licence spojené s aktivitami v přírodě a další odborné zaměření tohoto typu spadající do předmětů katedry sportů v přírodě výhodou.
Nástupy dohodou. Přihlášky k výběrovému řízení, doklady o vzdělání, životopis a přehled praxe posílejte do 30 dnů od uveřejnění, na e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6. První den zveřejnění: 28.1.2020 doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. děkanka UK FTVS   The Dean of the Charles University, Faculty of Physical Education and Sport announces The selection procedure for academic staff: Assistant Professor at the Department of Outdoor Sports, Section of Tourism, Outdoor Sports and Outdoor Education, part-time. Requirements:
 • University education in the field of theory and didactics of sports and outdoor activities, doctoral degree (PhD.).
 • Knowledge of English. Licenses in the field of outdoor activities and other professional certificates connected with  the courses given by the Department of Outdoor Sports are an advantage.
Assistant Professor at the Department of Outdoor Sports,  Section of Water Sports, part-time. Requirements:
 • University education in the field of physical education, doctoral degree (PhD.).
 • Specializing in water sports.
 • Knowledge of English.
 • Licenses in the field of outdoor activities and other professional certificates connected with  the courses given by the Department of Outdoor Sports are an advantage.
Starting based on agreement. Applications for the selection procedure, education documents, curriculum vitae and work experience should be sent within 30 days from the publication of the announcement, mailing at Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , or Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  Charles University, Faculty of Physical Education and Sport, José Martího 31, 162 52 Prague. 6. Announcement published: January 28th 2020 Assoc. Prof. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. Dean of the Faculty