Referent veřejných zakázek – Rektorát UJEP

Kvestor UJEP v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa referenta veřejných zakázek: Místo výkonu práce:  Ústí nad Labem Pracovní poměr:  na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené Předpokládaný nástup:  01. 03. 2020 Mzdová třída:  dle VMP N8   Pracovní náplň:
 • kontrola podkladů zaslaných k výběrovým, konkurzním, koncesionářským aj. řízením tak, aby odpovídaly platným normám a právním předpisům
 • komplexní zajištění agendy spojené se zpracováním podkladů pro zveřejňování veřejných zakázek na UJEP včetně podkladů pro závazné smluvní podmínky
 • správa a aktualizace agendy vzorových smluv na UJEP
 • podpora při procesu přípravy, průběhu, ukončení a realizace předmětů veřejných zakázek
Předpoklady a požadavky:
 • SŠ/VŠ vzdělání, výhodou právního nebo ekonomického zaměření
 • orientace v oblasti zadávání veřejných zakázek a znalost zákona o veřejných zakázkách vysoce žádoucí
 • schopnost samostatného rozhodování i týmové práce, vysoké pracovní nasazení
 • výborné komunikační a prezentační schopnosti, výborné koordinační a organizační schopnosti, kultivovaný písemný projev
 • velmi dobrá znalost práce na PC
Náležitosti přihlášky uchazeče:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
 • kontaktní telefon a e-mailová adresa
Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
 • životopis zaměřený na údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • doklady o vzdělání
Přihlášky s požadovanými dokumenty a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx zasílejte poštou do 29. 02. 2020 na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem, e‑mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 341, e‑mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e‑mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce.Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností.Další informace o ochraně osobních údajů zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo vybrat si uchazeče.