Akademický pracovník se zaměřením na veřejné zdravotnictví a ochranu zdraví

Děkan fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka: Pracoviště: UJEP Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství se zaměřením na Veřejné zdravotnictví a ochranu zdraví Požadujeme:
  • Ph.D. popř. předpoklad studia a získání titulu Ph.D.
  • magisterské vzdělání příslušného oboru
  • schopnost samostatné tvůrčí práce.
Nabízíme:
  • úvazek 1,0
  • týmová práce,
  • podpora při zvyšování odborné kvalifikace,
  • podpora při studiu Ph.D.,
  • možnost vědeckého růstu při práci v laboratořích FZS,
  • nástupní plat: mzdová třída, dle zařazení akademického pracovníka A2 – A6, v souladu s  Vnitřním mzdovým předpisem UJEP,
  • pracovní smlouva na dobu určitou.
  Předpokládaný nástup: 01.09.2020 Termín výběrového řízení: březen 2020   Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem tvůrčí, pedagogické a publikační činnosti, a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx zasílejte poštou do 28. 02. 2020 na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem, e‑mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 341, e‑mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e‑mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce.Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností.Další informace o ochraně osobních údajů zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo vybrat si uchazeče.